Родителска среща

  • 18:30:00
Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 26.09.2019г. от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща  за всички класове .

Присъствието на всички родители е желателно.

От ръководството

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече