Родителска среща 8 клас

  • 18:30:00
Родителска среща 8 клас

Уважаеми родители,

от 18:30ч. до 19:10ч. родителската среща ще се проведе в класните стаи на паралелките.
Първите 15 минути ще бъде среща с класния ръководител, а след това обща част с
учителите по всеки предмет.

След 19:10 всеки учител ще бъде разпределен по график в определена за него стая и ще
имате възможност да се видите и разговаряте лично с преподавателите на Вашите
деца.

8 А

113

8 Б

232

8 В

233

8 Г

445

8 Д

114

8 Е

446

8 Ж

231

8 З

203

 

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РОД. СРЕЩА

8 КЛАС-15.04.2024Г

ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

113

ИВИАНА СТАНКОВСКА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

232

БОРЯНА ГРАСИАНИ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

233

ЛАТИНКА КАРАПЕЕВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

445

НАДЯ МИХАЙЛОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

114

ГАБРИЕЛА КОСТОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

446

ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

231

АНТОНИ АПОСТОЛОВ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

203

ПАВЕЛ ПАВЛОВ-БЕЛ

104

ТИНА ИВАНОВА-БЕЛ

105

БИЛЯНА НИКИФОРОВА-МАТЕМАТИКА

107

МАРИЯ ПАЛАХАНОВА-МАТЕМАТИКА

108

МАРИЯ БУЮКЛИЕВА-ИИ

109

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА-МУЗИКА

110

ТАНЯ БОГДАНОВА- ФИЛОСОФИЯ

216

ПИТЪР МИЙД-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

217

МАРТИН ПЕТКОВ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

218

СИМЕОН ЦВЕТКОВ-ИТ

112

ИНЖ.НАСКО ХРИСТОВ-ИТ

227- ЗАМ.ДИРЕКЦИЯ

ГЕРГАНА БИСЕРОВА-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР

МАРИЯН МИХАЙЛОВ-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР

РАШКО ИВАНОВ-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече