65-години Първа английска езикова гимназия

  • 19:00:00
  • Зала "Тържествена" на Военна академия "Г. С. Раковски", гр. София
65-години Първа английска езикова гимназия

              Уважаеми преподаватели, ученици, родители, бивши възпитаници от всички випуски, скъпи приятели!

С радост ви каним на тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Първа английска езикова гимназия (114-та гимназия "Л. Димитрова" с изучаване на английски език), което ще се състои на 29 юни 2023 г. в зала "Тържествена" на Военна академия "Г. С. Раковски" от 19.00ч.

            Очакваме ви!

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече