Родителска среща 10 клас

  • 18:30:00
Родителска среща 10 клас

10 А

440

10 Б

441

10 В

442

10 Г

443

10 Д

444

10 Е

105

10 Ж

235

10 З

104

 

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РОД. СРЕЩА

10 КЛАС-16.04.2024Г

ГЕРГАНА ЛОЗАНОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

444

КАПКА НИКОЛОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

333

ЙОРДАНКА РАЗПОПОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

107

ПАВЛЕТА СУНГУРОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

441

МАРТИН ДАМЯНОВ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

105

СНЕЖАНА СТАНЧЕВА-РУСКИ ЕЗИК

445

ЦВЕТЕЛИНА ТОШЕВА-ИСПАНСКИ ЕЗИК

442

КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА-НЕМСКИ ЕЗИК

335

ЗДРАВКА ДАРГОВА-НЕМСКИ ЕЗИК

336

ИРИНА КОЛАРСКА-НЕМСКИ ЕЗИК

334

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-БЕЛ

104

АНТОАНЕТА ИВАНОВА-БЕЛ

332

АНАСТАСИЯ НАКЕВА-МАТЕМАТИКА

108

ИВАН ГЕОРГИЕВ-МАТЕМАТИКА

109

МАРИЯ БУЮКЛИЕВА-ИИ

235

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА-МУЗИКА

110

МАРИАНА ДАНЧЕВА- ФИЛОСОФИЯ

218

ИЛИЯНА ГРИГОРОВА-ИСТОРИЯ

216

ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА-ИСТОРИЯ

217

СВЕТОСЛАВА САВОВА-ГЕОГРАФИЯ

440

ИВАНА ХРИСТОВА-ФИЛИПУ-ГЕОГРАФИЯ

219

ВАЛЕНТИНА МИЛЧИНА-БИОЛОГИЯ

443

ЯСЕН ИВАНОВ-БИОЛОГИЯ

233

ЕВА ЯНКОВА-ХИМИЯ

232

КИРИЛ АТАНАСОВ-ХИМИЯ

230

ДИМИТРИНКА МИНЧЕВА-ФИЗИКА

231

инж. МАРИАНА ДОНЕВСКА-ИТ

115

ДИМИТЪР КЕРЕМИДЧИЕВ-ИТ

115

д-р КАМЕН КРЪСТЕВ-ИЦ/ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

28- ЗАМ.ДИРЕКЦИЯ

МАРИЯН МИХАЙЛОВ-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече