Учебен план по предмети и класове

         3. В 11. и 12. клас учебният предмет предприемачество се изучава като първи задължителен профилиращ предмет (с 5 модула), учебният предмет информационни технологии се изучава като втори задължителен профилиращ предмет (с 5 модула), за трети профилиращ предмет учениците избират между учебните предмети БЕЛ, АЕ, математика и химия и ООС. Четвърти профилиращ предмет учениците избират между предметите история и цивилизация, география и икономика, биология и ЗО, физика и астрономия и философия.