Нашият ученически съвет

Ученическият съвет е организация на учениците, в която ние можем да обменим информация помежду си и която е посредник между нас и ръководството на гимназията. Всяка година се избират председател и трима заместници, които ръководят 3 комисии. За учебната 2019/2020 година са: Мартин Недев – председател; Иво Харманджиев – зам. председател, комисия  „Вътрешна организация”; Калина Реджова – зам. председател, комисия „ Пиар и реклама”; Теодора Найденова – зам. председател, „Изпълнителна комисия”. Всеки клуб и клас е представен от избран делегат. Ние организираме балове, изложения на клубовете и помагаме в деня на отворените врати. Заслуга на Съвета е изготвянето и  раздаването на сертификати за участие в различните клубове, които са от значение за прием в университети. Ние правим всичко възможно да даваме гластност на проблемите на нашите съученици, да запознаем училищното ръководство и да намерим решение. Ако искаш да се запознаеш с хора от всички класове и си заинтересован/а да помогнеш на училището си, това е правилното място!