Нашият ученически съвет

Списък с членовете на Ученическия Съвет (УС) на Първа английска езикова гимназия

 

1. Ръководство
- Сава Иванов Диков - председател на УС
- Христо Главчев - подпредседател на УС
- Светослава Петрова Станулова - подпредседател на УС
- Николай Иванов Чакъров - подпредседател на УС
- Йордан Крумов Кюркчийски - касиер на УС
- Ирма Атанасова Иванова - протоколчик

 

2. Отговорници на класовете
- 9а -
- 9б - Никол Атанасова Караиванова
- 9в -
- 9г -
- 9д - Ирма Атанасова Иванова
- 9е -
- 9ж - Никол Красимир Михайлова / Калина Николаева Джамбазка

 

- 10а - Райна Владимирова Сирийски
- 10б -
- 10в - Ивана Иванова Калчева
- 10г - Русана Монева Иванова
- 10д - Иоан Петров Петров
- 10е - Ния Бисерова Раденкова
- 10ж -

 

- 11а - Мария-Михаела Иванова Иванова
- 11б -
- 11в - Джулиана Емил Василева
- 11г -
- 11д -
- 11е - Христина Кирилова Палаханова
- 11ж -

 

- 12а - Преслава Добромирова Александрова
- 12б - Калина Иванова
- 12в -
- 12г -
- 12д -
- 12е - Мария Росенова Русева
- 12ж - Моника Боянова Рангелова

 

3. Представители на клубовете

- Клуб - Модел на Европейския парламент - президент Сава Диков
- Клуб - Дебати - президент Иоан Петров
- Клуб - Young Wings - президент Даниел Цветанов
- Еко клуб - президент Анна Гешева
- Клуб - Зелен Домат - президент Василена Трунчева
- Клуб - Танцов състав 'Машините' - президент Майкъл Захариев Зарков
- Фото клуб - президент Светослава Петрова Станулова 
- Клуб FFHP - президент Светослава Петрова Станулова