Факултативни учебни часове

Факултативните учебни часове в училището са насочени не само към образователния процес, но и към спорта, развитието на умения за успех и лидерство, театралното и изобразителното изкуство.