• Taught:

    География и икономика,

director Nelly Petrova

Портфолио на Директора:

Госпожа Нели Петрова завършва средното си образование в 114 гимназия с преподаване на английски език „Л.Димитрова” /понастоящем Първа английска езикова гимназия/ . Придобива висше образование, степен Магистър в СУ „Св. Кл. Охридски” с първа специалност  Икономическа и социална география , и втора специалност – Английска филология. Има езикова специализация във Великобритания. През годините непрекъснато повишава своята квалификация и придобива необходимите сертификати и дипломи  в различни  направления на образованието и мениджмънта. От 2013 г. г-жа Петрова е Магистър по управление на международни и Европейски проекти, квалификационна степен „Икономист“ от УНСС.

От години г-жа Петрова работи по различни аспекти на образователната система на страната – като автор на учебни програми, автор на учебни помагала, рецензент на учебници, член на Националната комисия за ДЗИ по география и икономика и на Комисията за Международната олимпиада по география и икономика, член на комисии към МОН, РУО на МОН, Столична община;  базов учител към СУ.