• Taught:

    Английски език,

  • Class teacher to:
    8A class
  • Room teacher:
    235 room

teacher Боряна Петкова