• Taught:

    Английски език,

  • Class teacher to:
    9А class
  • Room teacher:
    107 room

teacher Антония Зехирева-Олсън