• Taught:

    Английски език,

senior teacher Капка Николова

Капка Николова е старши учител по английски език в Първа английска езикова гимназия. Тя е преподавател с дългогодишен опит. В СУ "Св. Климент Охридски" завършва две магистратури - испанска филология "Превод" и английска филология "Методика на чуждоезиковото обучение по английски език". 

Допълнителна квалификация - Икономика на интелектуалната собственост в УНСС и V-то ПКС.