• Taught:

    Английски език,

  • Class teacher to:
    11Ж class
  • Room teacher:
    337 room

senior teacher Капка Николова

Капка Николова е старши учител по английски език в Първа английска езикова гимназия. Тя е преподавател с дългогодишен опит. В СУ "Св. Климент Охридски" завършва две магистратури - испанска филология "Превод" и английска филология "Методика на чуждоезиковото обучение по английски език". През учебната 2017/2018 г. г-жа Николова ще бъде класен ръководител на 9. г клас.

Допълнителна квалификация - Икономика на интелектуалната собственост в УНСС и V-то ПКС.