Родителска среща за 8. класове

  • 0909
Родителска среща за 8. класове

Родителската среща за новоприетите осмокласници ще се проведе на 11.09.2017 година от 18:30 часа.