Състезание по Creative Writing на английски език

  • 1111
Състезание по Creative Writing на английски език

На 27. XI. 2018 година- вторник от 11:30 часа до 12:30 часа ще се състои състезание по Creative Writing на английски език за учениците от 8, 9,10 и 11 клас. Кандидатите да участват трябва да се запишат при госпожа Гергана Лозанова или при учителите си по английски език. В деня на състезанието трябва да се явят в 11:15 часа във фоайето пред дирекцията.