Родителска среща 9 и 11 клас

  • 0404
Родителска среща 9 и 11 клас

Уважаеми колеги и родители,  от 18:30 до 19:10 родителската среща ще се проведе в класните стаи на паралелките. Първите 15 минути ще бъде среща с класния ръководител, а след това обща част с учителите по всеки предмет.

След 19:10 всеки учител ще бъде разпределен по график в определена за него стая и ще имате възможност да се видите и разговаряте лично с преподавателите на Вашите деца.

9 А

332

9 Б

333

9 В

334

9 Г

335

9 Д

336

9 Е

337

9 Ж

236

9 З

114

11 А

107

11 Б

108

11 В

109

11 Г

110

11 Д

447

11 Е

448

11 Ж

449

 

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РОД. СРЕЩА

9 и 11 КЛАС-17.04.2024Г

 

АНТОНИЯ ОЛСЪН-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

107

РАЙНА КОСТОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

441

КАПКА НИКОЛОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

440

ЯНА БОЖИНОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

336

ДАНАИЛА ИЛИЕВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

216

МАРТИН ДАМЯНОВ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

217

НИКОС ФИЛИПУ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

219

КРИСТИЯН РУСЕВ- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

218

ЙОРДАНКА РАЗПОПОВА-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

113

СНЕЖАНА СТАНЧЕВА-РУСКИ ЕЗИК

332

ИГНАСИО ЛОПЕС-ИСПАНСКИ ЕЗИК

443

КРАСИМИРА КРЪСТАНОВА-НЕМСКИ ЕЗИК

442

ЗДРАВКА ДАРГОВА-НЕМСКИ ЕЗИК

442

СЛАВ ПЕТКОВ-ФРЕНСКИ ЕЗИК

448

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-БЕЛ

105

РУМЯНА ДАСКАЛОВА-БЕЛ

104

АНТОАНЕТА ИВАНОВА-БЕЛ

109

ТИНА ИВАНОВА-БЕЛ

447

ЕЛИСАВЕТА ПЛОСКОВА-БЕЛ

236

СТЕЛИАНА КОКИНОВА-МАТЕМАТИКА

110

ИВАН ГЕОРГИЕВ-МАТЕМАТИКА

110

МАРИЯ ПАЛАХАНОВА-МАТЕМАТИКА

444

СВЕТОСЛАВ СТАМЕНОВ-МАТЕМАТИКА

444

ДИАНА НЕЙЧЕВА-МАТЕМАТИКА

445

АНАСТАСИЯ НАКЕВА-МАТЕМАТИКА

445

МАРИЯ БУЮКЛИЕВА-ИИ

333

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА-МУЗИКА

333

МАРИАНА ДАНЧЕВА- ФИЛОСОФИЯ

108

ЛЮБОМИР ВАКАНОВ-ГРАЦЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

449

ТАНЯ БОГДАНОВА-ФИЛОСОФИЯ

336

ИЛИЯНА ГРИГОРОВА-ИСТОРИЯ

446

ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА-ИСТОРИЯ

446

КАЛИН КАМЕНОВ-ИСТОРИЯ

446

СВЕТОСЛАВА САВОВА-ГЕОГРАФИЯ

334

ИВАНА ХРИСТОВА-ФИЛИПУ-ГЕОГРАФИЯ

335

НИКОЛАЙ ПОПОВ-ГЕОГРАФИЯ

334

ВАЛЕНТИНА МИЛЧИНА-БИОЛОГИЯ

233

ЯСЕН ИВАНОВ-БИОЛОГИЯ

233

АЛЕКС ПОПОВ-БИОЛОГИЯ

114

ЕВА ЯНКОВА-ХИМИЯ

232

КИРИЛ АТАНАСОВ-ХИМИЯ

232

ГАЛИНА НЕНЧЕВА-ФИЗИКА

231

МАРИАНА ДОНЕВСКА-ИТ

115

ДИМИТЪР КЕРЕМИДЧИЕВ-ИТ

115

инж. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ИТ

112

СИМЕОН ЦВЕТКОВ-ИТ

112

инж. МАРТИН ПЕТКОВ-ИТ

112

д-р КАМЕН КРЪСТЕВ-ИЦ/ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

228- ЗАМ.ДИРЕКЦИЯ

АНГЕЛ МИЛАНОВ-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР

МАРИЯН МИХАЙЛОВ-ФВС

САЛОН-ПАРТЕР