Leadership

  Nelly director
  Nelly Petrova
  Мария Заместник-директор
  Мария Илиева-Бахчеванска
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов
  Евгения Педагогически съветник
  Евгения Чернева