На вниманието на всички педагогически специалисти

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7319/27.03.2020 г., Ви уведомяваме, че от Министерство на образованието и науката e създадена Национална електронна библиотека на учителите /Електронно хранилище за учебно съдържание/ - https://e-learn.mon.bg, с цел предоставяне на възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда.

При изявено желание  се обърнете към ръководството на Първа АЕГ.