Първа АЕГ в сесия на "Модел на Европейския парламент"

Уважаеми колеги, ученици и родители,

С гордост поздравяваме участниците от Първа АЕГ в поредната сесия на проекта "Модел на Европейския парламент" , която се проведе от 18 до 21 март в дигитална среда. Българската делегация представена от  Виктория Крумова 9.ж ,  Елица Иванова, 11. г,  Марко Семов, 9. ж,  Мартин Загоров, 11. д,  Светослав Атанасов, 11. ж,  София Стефанова, 9. ж,  Теодрос Семма, 11. б работи отлично и защити своите резолюции за успешното развитие на младите хора в Европа. Делегатите положиха много старание в предварителната си подготовка, придобиха ценен опит в дебатирането и дипломацията при разрешаването на важни европейски и международни въпроси. Пожелаваме им още много успешни участия в младежките проекти и бъдеща реализация в областта на икономиката, политиката, социалните науки.

Ръководството изказва специална благодарност на г-жа Дарина Пачова-преподавател по география и икономика, която работеше с делегатите по време на цялата сесия.

Така също благодарим и на г-жа Славея Василева, преподавател-лектор по Европейска интеграция, която положи основата на подготовката на българските делегати.