Съобщение до всички ученици, родители и преподаватели на Първа АЕГ

На основание Заповед РД-01-220/08.04.2021г. на МЗ за периода от 12.04. до 23.04.2021г. в присъствена форма на обучение се връщат учениците от 8. и 10. клас, а за периода от 26.04. до 29.04.2021г . - учениците от 9. и 12. клас. Останалите ученици продължават в съответните седмици обучението си в ОЕСР.

Учебните занятия за седмицата от 12.04. до 16.04.2021г. се провеждат по Вариант А. Разписанието на учебните часове за деня остава без промяна. Желаем на всички здраве и успешно завръщане в училище!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО