СЪОБЩЕНИЕ - резултати от проведеното пето класиране на 06.08.2021 г.  за Прием в VIII клас – учебна 2021/ 2022 година