На вниманието на родителите на новозаписаните ученици в 8. клас за уч.2021/2022г.

            Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че удостоверенията за получаване на отпусканата еднократна помощ от Дирекция "Социално подпомагане" на всички ученици записани в 8.клас, можете да получавате всеки работен ден от 9.00ч. до 15.00ч. при дежурните учители - втори етаж.

От Ръководството