СЪОБЩЕНИЕ - На вниманието на новоприетите ученици в 8. клас и техните родители

     Пълна информация за започването на учебната година, родителска среща, документация и учебници ще се публикува на сайта на Първа английска езикова гимназия след 01.09.2021 г. 

От Ръководството