СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със  Заповед №  РД09-3596/20.10.2021 г. на МОН информация за провеждане на Национално състезание за речеви и комуникативни умения  на английски език - областен кръг ще бъде обявена утре 21.10.2021 г.