Съобщение- Национално състезание за речеви и комуникативни умения  на английски език - областен кръг

Областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения  на английски език се  отменя !  Информация за провеждането  ще бъде обявена утре 22.10.2021 г.