НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКА - НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 21.04.2023г. – 23.04.2023г., СОФИЯ

            ПРОГРАМА

21.04.2023г. – петък

Пристигане и настаняване на участниците. Препоръчителни хотели:

Хотел „КООП“, ул. „Искър“№30,  [email protected] , тел.0884042738,

www.coophotel.bg

Хотел „Рила“, ул. „Цар Калоян“№6, [email protected], тел.0884797969, www.hotelrila.bg

Настаняването e за сметка на участниците. Запазването на нощувките се извършва от придружаващите ръководителите или съответните училища.

18.30ч. – Официално откриване на НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ и техническа конференция – зала „Оборище“ – Младежки дом , ул. „Кракра“ №2А

22.01.2023г. – събота - провеждане на националния кръг

Домакин – Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Дондуков“№60, тел. 02 944 21 81, [email protected]

9.00ч. – начало на олимпиадата

Продължителност на националния кръг на  олимпиадата по лингвистика - 4 астрономически часа. Олимпиадата е анонимна.

От 14.00ч. – работа на Националната комисия по проверка и оценка на писмените работи – в Първа АЕГ, осигурена храна за членовете на комисията.

Участниците и ръководителите – свободно време в София.

От 19.00ч. - Тържествено обявяване на резултатите от националния кръг на олимпиадата по лингвистика и дискотека за участниците – клуб „Грамофон“, ул. „Будапеща“ №6

23.01.2023г. – неделя

9.00ч. – 11.00ч. – Отборно състезание

12.30ч. - Тържествено награждаване на участниците и определяне на отбора за международната олимпиада по лингвистика.

Първа АЕГ, Актова зала – първи етаж.

Отпътуване на участниците.

Необходимо е всеки участник да е подал предварително на своя ръководител Декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите, както и да носи документ за самоличност, с който се явява в дните на изпитите.

На всички участници желаем успех!