Съобщение до зрелостниците - Здравноосигурителни задължения на завършващите средно образование ученици

    УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ/ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо Началника на РУО - София-град, Изх. № РУО1-15095/22.05.2023 г. , писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г.  и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, приложено Ви изпращаме пакет материали, предоставени от НАП за сведение:

– линкът към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение № 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение № 2 – материали за социалните мрежи