Съобщение

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба № 10/ 2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се обявява едно свободно място за младеж в 8 кл., профил: "Чужди езици" - АЕ интензивно изучаван, втори чужд - френски за уч. 2023/2024г. Документите за кандидатстване ще се приемат на 26.10.2023г. от 9.00ч. до 13.00ч. в канцеларията на училището. Класирането по бал от НВО ще се извърши от комисия до 16.30ч. на 26.10.2023г. Необходими документи : заявление по образец, копие на Свидетелството за завършен 7. клас, копие на удостоверение за раждане.

Записването на класирания на първо място младеж е на 27.10.2023 година /петък/ до 12:00 часа с оригинал на Свидетелство за завършен 7. клас.