ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ - СВОБОДНО МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ, ПРОФИЛ АЕ-НЕ, 8. КЛАС ЗА 2023/2024Г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ, ПРОФИЛ АЕ-ИНТЕНЗИВЕН, ВТОРИ ЧЕ-НЕМСКИ, В 8. КЛАС ЗА 2023/2024Г.

На основание чл.104,ал. 1, т.2 и чл. 107 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023г. на МОН за организация на дейността в училищното образование днес 09.11.2023г. Комисията определена със заповед на Директора №УД -137/10.10.2023г

в състав:

       Председател: К. Кръстев - зам.-директор УР

Членове:

1. Ев. Чернева - ПС                  2. Ев.  Средкова - гл. учител

3. Г. Лозанова - гл. учител      4. Ир. Коларска - ст. учител

5. М. Велкова - технически секретар

разгледа подадените документи на кандидатите и класира по низходящ ред според бала на учениците от НВО – учебна 2022/2023г. на основание чл.56 и чл.57 от Наредбата следните ученици:

     

  1. А. Е. Е. - бал 461,50 т. – вх. №157-3/09.11.2023г.
  2. О. С. Ш. - бал 363 т. - вх.  №157-1/09.11.2023г.
  3. В. М. Л.- бал 278 т. - вх. №157-2/09.11.2023г.

 

Комисията предлага А. Е. Е. - бал 461,50 т. да бъдe  записан на свободното място в VIII „Г“ клас, паралелка АЕ-НЕ, за учебната 2023/2024г. в Първа английска езикова гимназия.

Председател : К. Кръстев - зам.-директор УР

1. Ев. Чернева - ПС                  2. Ев.  Средкова - гл. учител

3. Г. Лозанова - гл. учител      4. Ир. Коларска - ст. учител

5. М. Велкова - технически секретар

Записването на класирания на първо място младеж е на 10.11.2023 година /петък/ до 12:00 часа с оригинал на Свидетелство за завършен 7. клас.