Добра педагогическа практика по английски език в Първа АЕГ

     Над 30 преподаватели от различни училища в столицата, както и ст. експертът по ЧМЕ от РУО София-град г-жа В. Влахова, присъстваха на добра педагогическа практика по английски език и ИТ, която се проведе на 22.02.2024г.  в STEM кабинета на Първа АЕГ с ученици от 8. клас. 

Целта на интерактивния урок бе да се покажат възможностите за едновременното усвояване на знания по два учебни предмета, развиване на креативните умения на учениците и работа с дигиталната платформа "Canva". Учениците работиха отлично с възможностите на компютърните технологии, за да постигнат необходимото ниво на новото лексикално и граматическо съдържание по английски език.

Младите преподаватели, г-жа Ив. Станковска и г-н С. Цветков, показаха отлична подготовка и нови подходи при работата с учениците.

     Желаем им успех в професионалното развитие!