Покана - представяне на проект "Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на техните респективни столици"