СЪОБЩЕНИЕ

 Родителската среща на 8. клас  ще се проведе на 11.09.2019г. /сряда/от 18.00ч. Родителската среща ще бъде с всички преподаватели.

Присъствието на родителите на новозаписаните ученици е задължително.   

От ръководството на гимназията