СЕДМИЦА ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ В ПЪРВА АЕГ

От 20.01. до 24.01.2020 г. - седмица за консултации с родителите във връзка с приключване на I-ви учебен срок на учебната 2019/2020 година.

Всеки родител може да направи консултация за успеха и поведението на своя ученик/чка, след уговорена среща със съответния преподавател чрез класния ръководител.

Всички преподаватели могат да бъдат посетени и в консултационните им часове.