Родителска среща за випуск 9. и 10. клас

На 01.10.2020 г./четвъртък/ от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за випуск 9. и 10. клас по допълнително обявен график на класните стаи.

Уважаеми родители, родителските срещи се провеждат при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Носенето на предпазни маски/шлемове е задължително!

За учениците от 11. и 12. клас датата на родителската среща ще се обяви допълнително.

От ръководството.