На вниманието на новоприетите ученици в 8. клас за учебната 2022/2023 година

                Уважаеми родители и ученици,

Родителската среща за учениците от 8. клас ще се проведе на 12.09.2022 г. /понеделник/ от 18:00 часа, ще присъстват класните ръководители и всички преподаватели по съответните предмети.  Графикът с учебните зали за провеждане на родителската среща и разпределението на учениците по паралелки ще бъдат обявени на информационното табло на входа на училището.

От ръководството