Вътрешни правила за отпускане на стипендии

Вътрешни правила за отпускане на стипендии през учебната 2018/2019 година.