ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

    В  обявеното извънредно положение, част от предвидените дейности на ЦПЛР – КОК-София, могат да бъдат изпълнявани дистанционно, чрез използване на възможностите, които предоставят съвременните информационни и комуникационни технологии.

    Всички ученици могат да потърсят КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ, за да :

·         да открият най-подходящите за тях области на образование и обучение;

·         да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и дейности;

·         да се информират за училища, университети, реда и условията за прием

Възможностите за дистаннционно провеждане на индивидуални консултации са две:

1.      Записване за консултация през Националния портал за кариерно ориентиране:

Необходимо е ученикът предварително да се регистрира на адрес: https://orientirane.mon.bg -  използва опцията „Записване за консултация – Кариерно ориентиране” (долу вдясно на екрана), избира удобен за него час,  кариерен консултант и тема, и се записва за кариерна консултация.

 

2.      Директно свързване, чрез обявените координати (телефони и e-mail )  с кариерен консултант (по райони,  в зависимост от местонахождението на училището) и записване за кариерна консултация.

Кариерните консултанти са на разположение – възползвайте се!

Консултациите са напълно достъпни и безплатни за всички ученици от до XII клас и за техните родители!

 

Приложение: 1. Координати за връзка с кариерните консултанти

                          2.Инструкция за работа с НПКО

 

Допълнителна информация и контакти:

Мария Сотирова,

Директор на ЦПЛР-КОК-София

тел. за връзка:0889038814