Конкурс за зрелостниците в памет  на Бонка Бъчварова - дългогодишен директор  на Първа АЕГ

На вниманието на учениците от 12. клас!

На 16.04.2021г. от 14.00ч. в каб. 230 ще се проведе традиционният конкурс за зрелостниците в памет  на Бонка Бъчварова - дългогодишен директор  на гимназията , за написване на творческо есе върху любимите и автори- П.Яворов,  Д.Дебелянов, Ел.Пелин и Й.Йовков. Всички желаещи ученици да се явят до 13.45ч. Темата за есето ще бъде изтеглена чрез жребий в присъствието на жури с почетен председател проф. Ат. Семов. 

Ще бъдат присъдени парични награди със сертификати на първите трима победители, както следва: Първа награда- 400лв., втора награда - 300 лв., трета награда - 200 лв. Наградният  фонд е осигурен от наследниците на Б.Бъчварова и Училищното настоятелство за подпомагане на бъдещото образование на зрелостниците.

На всички желаем успех!

От ръководството и УН