Седмична програма за втори учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Тук можете да видите новата си седмична програма за втори срок на учебната 2022/2023 година, като кликнете на линка:/media/files/ZaTablo%283%29.pdf