Съобщение- Провеждане на Областен кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

На основание писмо с Изх. № РУО1-35405/22.10.2021 г. на Началника на РУО София-град ви уведомяваме,  че областният кръг на състезанието ще се проведе на 23.10.2021 г. (събота) в присъствена форма в Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Дондуков“ № 60 /Актова зала, първи етаж/. Класираните за участие в областния кръг ученици от първа възрастова група /VI до VIII клас, включително/ и от втора възрастова група /IX до XI клас, включително/ следва да се явят съобразно приложения към настоящето писмо график.

Моля да уведомите класираните от повереното Ви училище ученици за участие в областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година и да създадете необходимата организация за тяхното участие.

Участниците следва да носят документ за самоличност и да спазват всички противоепидемични мерки. Носенето на маска е задължително.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите и имената на класираните ученици и график за явяване на областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.