ГОРДЕЕМ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

           Ръководството на Първа английска езикова гимназия изказва своята похвала на учениците Боян Боянов - 8 В кл. и  Марина Дамянова - 11 В кл. за отличното им представяне в Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език !

Благодарим и на техните преподаватели по английски език, които работят сериозно върху качеството на лингвистичното обучение!

Желаем още много отлични награди!

Директор - Нели Петрова