Съобщение за ученици и преподаватели на Първа АЕГ

Желаещите ученици да се обърнат към учителите по физика и математика които им преподават, както могат да направят директна регистрация на посочените адреси.